Steni Logo White

 

Privacy- en cookiebeleid

 

STENI AS doet er alles aan om uw individuele rechten en persoonlijke informatie te beschermen. De nieuwe hervorming van de gegevensbescherming van de EU, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is ontworpen om uw gegevensbeveiliging over de Europese grenzen in EU- en EER-landen te waarborgen als onderdeel van de Noorse wet op persoonsgegevens. En in deze Verklaring vindt u informatie over hoe wij werken aan de naleving van gegevensbescherming. [Persoonlijke informatie is informatie of een evaluatie die aan u als individu kan worden gekoppeld, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres of rijksregisternummer. Informatie over gedragspatronen wordt ook beschouwd als persoonlijke informatie. Wat u bijvoorbeeld online zoekt, laat digitale sporen achter. Voor meer informatie, zie cookies ]

Privacyverklaring van STENI AS

 

IN DEZE VERKLARING BESCHRIJVEN WE HOE WE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN, GEBRUIKEN, OPSLAAN EN DELEN.

Dit geldt voor u als klant, potentiële klant, medewerker van onze klant of andere relevante partijen, maar ook voor rechthebbenden, gemachtigde vertegenwoordigers, als vertegenwoordiger van zakelijke klanten en gelieerde ondernemingen.

Deze verklaring houdt het volgende in:

 • Gegevensbeheerder
 • Koekjes
 • Welke persoonlijke informatie we verzamelen voor onze geregistreerde zakelijke klanten
 • Verwerking en gebruik van persoonlijke informatie
 • Openbaarmaking van persoonlijke informatie
 • Bescherming van persoonlijke informatie
 • Privacyrechten
 • Opslag van persoonlijke informatie
 • Wijzigingen in de Privacyverklaring en het Cookiebeleid
 • Het aanspreekpunt met betrekking tot deze Verklaring en privacy in het algemeen

 

Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder is STENI AS, Org. Nee. 918 150 145, Lågendalsveien 2633, 3277 Steinsholt, Noorwegen

Koekjes

Wij verzamelen, verwerken en analyseren gegevens over het gebruik van onze websites. Verkeersgegevens zijn gegevens met betrekking tot bezoekers op de website en gegevens die daar worden verwerkt. Cookies en vergelijkbare technologie worden gebruikt om de producten en diensten die we voor u leveren te verbeteren, evenals om de veiligheid en uw gebruikerservaring bij het gebruik van onze websites te verbeteren

U kunt de instellingen in de browser wijzigen zodat deze cookies weigert. Dit kan ertoe leiden dat bepaalde functies en delen van de website bepaalde beperkingen hebben.

Welke persoonlijke informatie we verzamelen van onze geregistreerde zakelijke klanten

Categorisering van de persoonlijke informatie die we verzamelen en opslaan:

Identificatie informatie:

 • Naam en bedrijf
 • Contactgegevens: Telefoon/mobiel telefoonnummer, e-mail, postadres en homepage
 • Klantinformatie: Aankopen en transactiegeschiedenis
 • Financiële informatie: betalings- en transactiegegevens en kredietgeschiedenis
 • Wettelijke informatie: Boekhouding, witwassen, enz.
 • Informatie wordt voornamelijk van u verzameld, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, bestelvoorbeelden of gegevens worden verzameld in verband met bestellingen of handel met onze verkopers of leveranciers, of het gebruik van onze diensten.

Andere informatie die we kunnen verzamelen, die rechtstreeks op u van toepassing kan zijn of van derden:

 • STENI AS verzamelt ook andere informatie die u ons verstrekt, zoals feedback of vragen in winkels of digitale kanalen en dergelijke.
 • Registers bijgehouden door overheidsinstanties, e. g. het Rijksregister, ondernemingsregisters, enz.
 • Registers bijgehouden door kredietinformatiebureaus en andere commerciële informatiediensten
 • Andere bedrijven waarmee we samenwerken

Verwerking en gebruik van persoonlijke informatie

Wij gebruiken uw persoonsgegevens onder meer om goederen, diensten te leveren en de overeenkomsten die wij met u sluiten na te komen, maar ook om u aanbiedingen te doen en goede gebruikerservaringen te ontwikkelen. Verder worden persoonsgegevens gebruikt bij de algemene verwerking en het beheer van uw klantrelatie met ons. We kunnen ook persoonlijke informatie verwerken om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

Voorbeelden van waarvoor de wet ons opdraagt de informatie te gebruiken:

Kennis van jou als klant
Boekhoudkundige vereisten
Vereisten en verplichtingen met betrekking tot betalingsdiensten
Preventie en blootstelling van strafbare feiten

Een legitiem belang bij het gebruik van informatie in verband met marktactiviteiten en ontwikkeling

Persoonlijke informatie kan ook worden gebruikt in verband met marketing, evenals product- en bedrijfsontwikkeling. Het doel is om de onderneming, producten, goederen, diensten en klantervaringen te kunnen ontwikkelen en u als klant aanbiedingen en goede klantervaringen te kunnen geven toestemming

Als u ons uw toestemming geeft, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden waarvoor u toestemming heeft gegeven. Dit kan bijvoorbeeld zijn om u informatie te sturen over onze producten en projecten, maar ook over de manieren waarop u wilt dat wij contact met u opnemen, bijvoorbeeld via sms of e-mail. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

 

Openbaarmaking van persoonlijke informatie

Voorbeelden van aan wie we uw persoonlijke gegevens kunnen verstrekken:

 • Autoriteiten
 • Bedrijven in STENI AS
 • Leveranciers
 • Betaaldienstverleners en zakenpartners

De openbaarmaking van dergelijke informatie vindt niet plaats tenzij er noodzakelijke afspraken zijn over verdere geheimhouding.

 

Hoe STENI AS omgaat met uw persoonlijke gegevens in relatie tot derden

Om de klantrelatie te beheren, geven we alleen informatie over u vrij wanneer dit nodig is. Voorbeelden van gebieden waar dit vereist is: Voor uw identificatie
Nakomen van onze afspraken en verplichtingen

Informatie wordt met uw toestemming of indien wettelijk toegestaan intern in STENI AS doorgegeven aan externe partners en andere ondernemingen die producten voor ons of met ons verkopen. Om goederen en diensten te leveren, kunnen we ook informatie doorgeven aan andere servicefuncties binnen en buiten STENI AS

We hebben ook overeenkomsten met geselecteerde leveranciers, waaronder de verwerking van persoonlijke informatie namens ons, zoals IT-ontwikkeling, exploitatie en ondersteuningsproviders.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie aan landen buiten de EU/EER

Als wij persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EER, worden de voorwaarden van de Europese Commissie gevolgd, waaronder dat er een voldoende niveau van bescherming is in het betreffende land, etc. (In dergelijke gevallen kunnen EU-standaardclausules die zijn goedgekeurd door de EU-Commissie worden gebruikt.)

Bescherming van persoonlijke informatie

De verwerking van persoonlijke informatie staat centraal in onze onderneming en dit moet op een veilige manier worden behandeld. We gebruiken technische en administratieve procedures en veiligheidsmaatregelen om de informatie die we opslaan en gebruiken te beveiligen en te beschermen

Privacyrechten

U kunt te allen tijde het volgende aanvragen:

Toegang tot uw persoonlijke informatie, tenzij wetten of andere omstandigheden anders aangeven

Correctie van onjuiste of ontbrekende informatie, voor zover er geen andere beperkingen zijn in wetgeving of iets dergelijks.

Verwijdering van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld als u uw toestemming intrekt, of om een andere legitieme reden dat wij uw persoonlijke gegevens niet langer mogen verwerken.

Gegevensportabiliteit. U heeft recht op het ontvangen van persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat. De informatie kan ook worden overgedragen aan een andere gegevensbeheerder, de gegevensbeheerder kan bijvoorbeeld een andere onderneming zijn waarvan de klant de informatie zou willen ontvangen.

Opslag van persoonlijke informatie

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verzameld en verwerkt, of om de overeenkomsten die wij met u hebben na te komen, of zolang als vereist op grond van wet- en regelgeving.

Voorbeelden van bewaartermijnen:

 • Boekhoudwetgeving 10 jaar
 • Betaaldiensten 5 jaar
 • STENI 40 jaar prestatiegarantie

 

Wijzigingen in de privacyverklaring en het cookiebeleid

Er zullen van tijd tot tijd wijzigingen in deze privacyverklaring plaatsvinden. We zullen uw rechten op grond van de toepasselijke privacywetgeving nooit beperken. Als er significante wijzigingen zijn, zullen we een duidelijke melding geven wanneer we hiertoe verplicht zijn door de toepasselijke wetgeving.

 

Het aanspreekpunt met betrekking tot deze Verklaring en privacy in het algemeen

Vragen over privacy kunt u richten aan STENI AS. U kunt per e-mail contact opnemen met: gdpr@steni.no

Ook als u bezwaren of klachten heeft over de omgang met uw persoonsgegevens kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens terecht.

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI

U WORDT DOORGEVOERD NAAR DE INTERNATIONALE WEBSITE VAN STENI