Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens

STENI AS vindt het belangrijk dat uw individuele rechten en uw persoonsgegevens worden beschermd.

De nieuwe EU-verordening voor de bescherming van persoonsgegevens, General Data Protection Regulation (GDPR), is bedoeld om de veiligheid van uw persoonsgegevens in alle landen van de EU en de EER te garanderen. Deze algemene verordening gegevensbescherming (AVG) maakt nu ook deel uit van de Noorse wet bescherming persoonsgegevens. In deze verklaring leggen wij uit wat wij doen om uw persoonsgegevens te beschermen.

[Bij persoonsgegevens gaat het om informatie of een beoordeling die aan u als persoon kan worden gekoppeld, bijv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en BSN-nummer.

Ook gegevens over gedragspatronen worden beschouwd als persoonsgegevens. Bijvoorbeeld de digitale sporen die u achterlaat bij een zoekopdracht op het net. Voor meer informatie zie cookies]

 

Privacyverklaring van STENI AS

In deze verklaring beschrijven we hoe we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en delen.

De verklaring is bedoeld voor klanten, potentiële klanten, medewerkers van onze klanten en andere relevante partijen, evenals rechthebbenden, geautoriseerde vertegenwoordigers en vertegenwoordigers van bedrijfsklanten en gelieerde partijen.

Deze verklaring bevat de volgende elementen:

 1. Verwerkingsverantwoordelijke
 2. Cookies
 3. Persoonsgegevens die wij verzamelen over geregistreerde bedrijfsklanten
 4. Verwerking en gebruik van persoonsgegevens
 5. Doorgifte van persoonsgegevens
 6. Bescherming van persoonsgegevens
 7. Privacyrechten
 8. Opslag van persoonsgegevens
 9. Wijziging van de privacyverklaring en ons beleid t.a.v. cookies
 10. Contactpersoon i.v.m. deze verklaring en privacy in het algemeen

 

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke is STENI AS, Noors KvK-nummer 918 150 145, Lågendalsveien 2633, 3277 Steinsholt, Noorwegen

 

2. Cookies

Wij verzamelen, verwerken en analyseren gegevens die afkomstig zijn van het gebruik van onze website. Bij dit gegevensverkeer gaat het om informatie over de bezoekers van de site en gegevens die op de site worden verwerkt. Cookies en vergelijkbare technologieën worden gebruikt om onze producten en onze dienstverlening aan u te verbeteren, maar ook om de veiligheid en de gebruikerservaring bij een bezoek aan onze website te verbeteren.

U kunt de instellingen van uw browser wijzigen zodat cookies niet worden geaccepteerd. Dat kan echter leiden tot een beperkte functionaliteit van enkele delen van de website.

Zie deze pagina voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken.

 

3. Persoonsgegevens die wij verzamelen over geregistreerde bedrijfsklanten

Categorisering van persoonsgegevens die wij verzamelen en opslaan:

 • Identificatiegegevens: naam en bedrijf
 • Contactgegevens: telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres, postadres en website
 • Klantgegevens: aankoop- en transactiegeschiedenis
 • Financiële gegevens: betalingen, transactiegegevens en kredietgeschiedenis
 • Gegevens om aan wettelijke verplichtingen te voldoen: boekhouding, witwassen, etc.

Deze gegevens zijn voornamelijk van uzelf afkomstig, bijv. wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een productmonster bestelt, informatie opgeeft bij het plaatsen van een bestelling, een aankoop doet bij een verkoper of leverancier, of wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

 

Andere gegevens die we over u kunnen verzamelen, direct of via derden:

 • STENI AS verzamelt ook andere informatie die u ons geeft, bijv. feedback of een aanvraag die u doet in een winkel of via digitale kanalen etc.
 • Registers die beheerd worden door de overheid, bijv. bevolkingsregister, handelsregister etc.
 • Registers die beheerd worden door kredietbeoordelaars en andere commerciële informatiediensten.
 • Andere bedrijven waarmee wij samenwerken.

 

4. Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens onder meer om goederen en diensten te leveren, om de afspraken na te komen die we met u hebben gemaakt, om u aanbiedingen te kunnen doen en om uw gebruikerservaring te verbeteren. Verder gebruiken we uw persoonsgegevens in onze klantenadministratie. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit wetten en voorschriften.


Voorbeelden van waarvoor wij volgens de wet de gegevens moeten gebruiken:

 • Informatie over u als klant
 • Boekhoudregels
 • Eisen en verplichtingen i.v.m. betaaldiensten
 • Preventie en opsporing van strafbare feiten

 

Gerechtvaardigd belang om gegevens te gebruiken voor marketingactiviteiten en bedrijfsontwikkeling:

 • Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor marketing en product- en bedrijfsontwikkeling. Het doel is het bedrijf, de producten en de diensten verder te ontwikkelen, uw ervaringen als klant te verbeteren, u aanbiedingen te kunnen doen en u een betere klantervaring te bieden.

Toestemming

 • Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor doeleinden waarvoor u ons toestemming hebt gegeven. Een voorbeeld is dat wij u informatie mogen toesturen over producten en projecten, als u daar toestemming voor geeft. Het kan ook gaan over de manier waarop wij contact met u kunnen opnemen, bijv. per sms of per e-mail. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment weer intrekken.

 

5. Doorgifte van persoonsgegevens

Voorbeelden van aan wie we uw persoonsgegevens kunnen doorgeven:

 • Autoriteiten
 • Bedrijfsonderdelen van STENI AS
 • Leveranciers
 • Leveranciers van betaaldiensten en zakenpartners

De doorgifte van dergelijke persoonsgegevens is alleen toegestaan als de hiervoor benodigde geheimhoudingsovereenkomst is afgesloten.

 

Zo gebruikt STENI uw persoonsgegevens tegenover derden

 • We geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden wanneer dat nodig is met het oog op klantenbeheer. Een voorbeeld van wanneer dit nodig is: om u te identificeren.
 • Het nakomen van onze afspraken en verplichtingen

Deze gegevens worden alleen doorgegeven wanneer u daarin toestemt of – wanneer dat wettelijk is toegestaan – intern binnen STENI AS, aan externe samenwerkingspartners en aan andere bedrijven die namens ons of samen met ons producten verkopen. Om diensten en goederen te kunnen leveren kunnen wij ook gegevens doorgeven aan andere dienstverlenende eenheden binnen en buiten STENI AS.

Wij hebben ook overeenkomsten met enkele leveranciers die namens ons gegevens verwerken, bijv. leveranciers van IT-systemen (ontwikkeling, gebruik en support).

Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU/EER

 • Als wij persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de EU/EER, doen we dat alleen als voldaan is aan de door de Europese Commissie vastgestelde voorwaarden. Eén daarvan is dat het betreffende land een adequaat beschermingsniveau biedt, etc. (in een dergelijk geval gebruiken we de standaardbepalingen van de EU, die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie).

 

6. Bescherming van persoonsgegevens

We besteden in ons bedrijf veel aandacht aan de verwerking van persoonsgegevens en we vinden het belangrijk dat dit op een veilige manier gebeurt. We gebruiken diverse technische en administratieve procedures om de gegevens te beschermen die we gebruiken en opslaan.

 

7. Privacyrechten

U hebt het recht om op elk willekeurig moment te vragen om:

 • Inzage in uw persoonsgegevens – tenzij dat niet mogelijk is op basis van wetgeving of andere omstandigheden
 • Correctie van onjuiste of ontbrekende informatie, wanneer daaraan door wet- of regelgeving e.d. geen andere beperkingen worden opgelegd.
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens, bijv. wanneer u uw toestemming intrekt of om een andere gerechtvaardigde reden niet langer wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • Dataportabiliteit (overdracht van gegevens). U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een formaat dat machinaal leesbaar is. Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, bijv. van een ander bedrijf waar u uw klantgegevens wilt onderbrengen.

 

8. Opslag van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt, of om de afspraken na te kunnen komen die we met u als klant hebben gemaakt, of dan nodig is op grond van wetten en voorschriften.

Voorbeelden van bewaartermijnen:

 • Boekhoudwetgeving 10 jaar
 • Betalingsdiensten 5 jaar
 • STENI’s functionele garantie van 40 jaar

 

9. Wijziging van de privacyverklaring en ons beleid t.a.v. cookies

Het kan zo nu en dan nodig zijn om deze privacyverklaring te wijzigen. Uw rechten op grond van de bestaande privacywetgeving zullen echter niet worden ingeperkt. Wanneer er sprake is van belangrijke wijzigingen, zullen wij u daar onmiddellijk van op de hoogte stellen als de wetgeving ons daartoe verplicht.

 

10. Contactpersoon i.v.m. deze verklaring en privacy in het algemeen

Vragen over de bescherming van persoonsgegevens kunt u richten aan STENI AS. STENI AS heeft ook een functionaris gegevensbescherming aangesteld waarmee u per e-mail contact kunt opnemen: gdpr@steni.no

U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens als u bezwaren of klachten hebt over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan.